Norsk Engelsksetterklubb

Sun12172017

Oppdatert01:26:58 PM

Vedtak fattet på årets representantskapsmøte i helga

Det ble et interessant NKK RS i helga. Denne gangen stod mange viktige saker på sakslisten, bla. "stor cert", framtiden for Hundesport og om NKKs skal være utstillingsarrangører. Aldri før har det vært så mange klubber representert, noe som tyder på et stort engasjement i organisasjonen! FKF er den største klubb i NKK og har stor påvirkningskraft. FKF kan være godt fornøyd med hva utfallet av sakene.

Omkamp om NKKs "Stor Cert"
Det var duket for omkamp om å fjerne NKKs "Stor Cert". I fjor så fikk forslaget fra Norske Elghundklubbenes forbund om å fjerne «storcertet» på utstillinger i Norge et overveidende 2/3 flertall (47557 stemte for mens 27952 stemte mot) av de fremmøtte klubbene har sluttet seg til forbundets forslag og fjerningen ble dermed vedtatt. Endringen vil gjelde fra 1.1. 2015. Det falt mange tungt for brystet.  Norske Dachshundklubbers Forbund, Norsk Boxerklubb, Norsk Greyhoundklubb og Irsk Ulvehundklubb Norge, NKK region Nordland, NKK region Trøndelag som ønsket omkamp. Lesningen ble god hvor en møttes på middten. Det var først og fremst jakt delen som ville ha vekk "Stor Cert" for å få en mer tilnærming som det er i andre land. Vedtaket ble da at raseklubber for raser med tilleggskrav (f.eks. 1.AK på jaktprøve) for Norsk UCH kan velge vekk kravet om at ett av cert må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på lik linje med certifikat vunnet på NKK utstilling.

Nedleggelse av Hundesport
Forslag fra FKF fremmet forslag at Hundesport skulle nedlegges da det gikk med stort underskudd. Etter en del diskusjon hvor mage deltok og saken ble opplyst med at slik kan vi ikke ha det i fremtiden så frafalt FKF forslaget og HS' forslag ble vedtatt. Vedtaket er da som følger: I 2015 utgis 4 utgaver på papir innenfor en budsjettert netto kostnadsramme for NKK på kr. 500.000. I 2015 utredes konsekvenser av full digitalisering av Hundesport. Tiltak og iverksettelsestidspunkt avgjøres av HS. Det forutsettes at NKKs nettside kontinuerlig videreutvikles for å ivareta behovet for informasjon for medlemsklubber, forbund og arrangører. Med at FKF har satt kritisk lys sponsing av Hundesport så har nå fått en redusert kostnadsramme og at det skal utredes at Hundesport skal kunne komme som en nettutgave, da porto er en betydelig kostnad for bladet.

NKK som utstillingsarrangører
De internasjonale utstillingene tar resurser fra NKK. Tanken bak det nye NKK etter den store sammenslåingen er at NKK er en paraplyorganisasjon hvor aktivitetene skal foregå i klubbene og ikke i selve paraplyorganisasjonen. I klubbene så arrangerer utstillinger og jaktprøver på dugnad. De internasjonale utstillingene arrangeres av NKK og det er mange flere internasjonale utstillinger i Norge enn hva resten av landene i Norden har. FKF fremmet forslag om at NKK skulle avslutte sin aktivitet knyttet til å arrangere utstillinger og andre arrangementer. Det ble enighet om at kostnaden rundt utstillinger måtte frem og det ble en god løsning med det gjennomføres en samlet utredning av å arrangere alle NKKs internasjonale utstillinger som egen resultatenhet eller i eget selskap med dedikerte ressurser. Denne virksomheten forutsettes å utføre alle forberedelser, oppfølging, gjennomføring og etterarbeid med arrangementene. Resultatenheten eller selskapet skal drives med god lønnsomhet slik at NKK som eier og miljøene som medvirker tilføres årlig andel av overskuddet.

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram